12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakow.pttk.pl

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ

WE WTOREK 11 SIERPNIA ZMARŁ KOL. ZBIGNIEW TWARÓG, CZŁONEK HONOROWY PTTK I ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO.
POGRZEB ODBYŁ SIĘ 3 WRZEŚNIA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LIMANOWEJ.

 

Wspomnienie o Zbyszku

11 sierpnia b.r. zmarł w Krakowie w 97. roku życia Zbigniew Twaróg.

Urodził się 17 czerwca 1924 r. w Sowlinach k/Limanowej. Szkołę podstawową ukończył w Przemyślu, liceum handlowe w Nowym Sączu, studiował
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Od 1947 r. mieszkał w Krakowie, w latach 1950-1989 r. pracował w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji.

W latach szkolnych działał w Związku Harcerstwa Polskiego, zaś jako student w Bratniej Pomocy Studentów Akademii Handlowej, a w latach 1975-2013
w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego; za tę działalność uzyskał nagrodę „Błękitny Laur” za wybitne kreowanie wizerunku Uniwersytetu wśród wielu pokoleń absolwentów.

We wrześniu 1939 r. uciekając przed wojskami niemieckimi na wschód, odbył wędrówkę zakończoną we Lwowie: jego wspomnienia z tej eskapady
p.t. Wspomnienia spisane z okazji 75 rocznicy „wycieczki – ucieczki” uzyskały w 2016 r.  nagrodę  Grand Prix w X edycji konkursu „Z historii i tradycji turystyki
i krajoznawstwa w Polsce”.

Zainteresowania krajoznawcze i chęć społecznego działania zaprowadziły go w szeregi organizacji społecznych. Do  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w 1947 r. a od 1950 r. był członkiem PTTK. Przez całe życie był związany z Oddziałem Krakowskim PTTK, w którym pełnił różne funkcje: w latach 1953-1955, 1972-1974, 1978-1983 był członkiem Zarządu Oddziału, 1955-1957 wiceprezesem, 1974-1978 sekretarzem a w latach 1983-1993 prezesem.
W latach 2001-2009 był sekretarzem, a potem wiceprezesem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1997-1985 był  członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, w latach 1989-1993 był także członkiem Zarządu Głównego PTTK.  Był inicjatorem, organizatorem i pierwszym przewodniczącym Regionalnego Forum Oddziałów  PTTK (obecnie Małopolskie Forum Oddziałów PTTK)  oraz przewodniczącym Rady Fundacji Muzeów Regionalnych
woj. krakowskiego.
Był założycielem i długoletnim prezesem zakładowego koła PTTK „Łączność”.

Zbigniew Twaróg przez 70 lat brał czynny udział w tak wielu przedsięwzięciach i dokonaniach Oddziału Krakowskiego PTTK, że trudno jest je wszystkie wymienić. Był inicjatorem i organizatorem lub współorganizatorem wielu  imprez, sesji, narad o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Z najważniejszych: brał udział w budowie schroniska na Hali Krupowej, komitecie odbudowy schroniska na Babiej Górze, tworzeniu Muzeum Regionalnego PTTK w krakowskiej Rydlówce,  jubileuszu 100-lecia organizacji turystycznej  w Krakowie  w 1973 r. oraz 1. i 2. Krakowskiego Sympozjum Przewodnickiego (1973 i 1978), Krakowskich Dni Turystyki (1978-1992), Spotkań przy Miedzy. W 1988 r. zainicjował i zorganizował w Ojcowie imprezę w 125 rocznicę Powstania Styczniowego – od tego czasu impreza ta odbywa się corocznie. Był współorganizatorem sesji Polacy w rumuńskiej Bukowinie (1994), wiceprzewodniczącym małopolsko-śląskiego komitetu Organizacyjnego 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (2004-2006), współorganizatorem ogólnopolskiego spotkania członków honorowych PTTK w Dobczycach (2008),  XXXIX Centralnego Zlotu Krajoznawców CZAK – Kraków 2009. W 2015 r., w 91. roku jego życia,
z jego inicjatywy powstał Małopolski Krąg Seniorów; był jego sekretarzem i organizatorem dorocznych spotkań.

Był organizatorem doskonałym. Każde przedsięwzięcie, w jakim brał udział musiało być dokładnie zaplanowane i realizowane zgodnie z założeniami.
Wiele wymagał od swoich współpracowników, ale sam dawał z siebie wszystko. Potrafił współdziałać z ludźmi, szanował ich, unikał konfliktów,  można było
na nim polegać. Był wzorem solidności i poczucia obowiązku.

Największą  pasją jego  życia było krajoznawstwo. Był niestrudzonym krzewicielem wiedzy o ojczystym kraju, którą zdobywał gromadząc książki, albumy,  mapy  i dokumenty. Umiłowaniem  kraju i wiedzą o nim dzielił się z niesłabnącym entuzjazmem prowadząc wycieczki, organizując imprezy, wygłaszając prelekcje i pokazy przezroczy. Był autorem informatora turystycznego Trasa E7 i T7 przez Polskę Południową z tłumaczeniem na języki czeski, węgierski, angielski, francuski i niemiecki oraz wielu artykułów na tematy krajoznawcze dla lokalnej prasy i różnych opracowań okolicznościowych. Przez kilka lat
(1974-1981) brał udział w cyklu audycji radiowych krakowskiej Rozgłośni Polskiego radia Plecak informacji turystycznych z propozycjami wycieczek po regionie, był autorem propozycji i programów wycieczek krajoznawczych dla krakowskich biur podróży. Prowadził te wycieczki, zarówno na zlecenie biur turystycznych, jak   i społecznie, zwłaszcza dla szkół i kół PTTK.

W 1981 r. był inicjatorem utworzenia Komisji Krajoznawczej w Oddziale Krakowskim PTTK , do 2001 r. przewodniczącym tej komisji, przekształconej później
na Komisję Krajoznawstwa, Historii i Tradycji. Od 2001 do 2013 r. był wiceprzewodniczącym a następnie członkiem tej komisji. Był także członkiem rady Krakowskiego Klubu Instruktorów Krajoznawstwa.

Naturalną konsekwencją jego zainteresowań i pasji było uzyskanie wielu uprawnień  krajoznawczych i turystycznych. Był przodownikiem turystyki górskiej
i pieszej, instruktorem krajoznawstwa Polski (od 1984 r. Zasłużonym Instruktorem Krajoznawstwa), ale ważnym  polem jego działalności było przewodnictwo. Formalne uprawnienia przewodnika terenowego uzyskał w 1960 r.  w ówczesnym Kole Przewodników po Ziemi Krakowskiej, które już wkrótce przekształciło się w Koło Przewodników Terenowych. W kole tym pełnił różne funkcje: był członkiem zarządu (1964-1966), sekretarzem (1977-1979), prezesem (1966-1971
i 1973-1975) oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej (1975-1977). Po reorganizacji kół przewodnickich był członkiem Klubu Przewodników Terenowych
i Beskidzkich im. Władysława Krygowskiego. Włożył wiele wysiłku i starań w dostosowanie przewodnictwa do potrzeb rozwijającej się turystyki
i przekształcenie przewodnictwa po Ziemi Krakowskiej w przewodnictwo terenowe na trasach krajowych. Był inicjatorem i współorganizatorem szkolenia
i zdobywania uprawnień przez krakowskich przewodników na poszczególne województwa i trasy krajowe; sam uzyskał uprawnienia na 28 z ówczesnych
49 województw oraz 5 miast wydzielonych – był to swoisty rekord. Dzięki jego dalekowzroczności krakowscy przewodnicy wyruszyli na krajowe trasy turystyczne i byli uprawnieni do prowadzenia wycieczek  na terenie całego kraju. Prowadził wycieczki szkoleniowe, wykłady i seminaria, opracowywał materiały szkoleniowe, programy, mapy i szkice. Był przewodnikiem z powołania; każdą wycieczkę prowadził z jednakowym, zawsze wielkim, zaangażowaniem i pasją, ludzie słuchali go chętnie i uważnie, umiał budzić zainteresowanie  zwiedzanymi terenami i obiektami. Posiadał uprawnienia instruktora przewodnictwa .W 2008 r. został wyróżniony tytułem honorowym Zasłużonego Przewodnika PTTK.

Za swą działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi Zasłużonego Działacza Turystyki, Za Zasługi dla Kultury Polskiej oraz – za pracę zawodową – Zasłużonego Pracownika Łączności, a także odznaczeniami regionalnymi: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, za Pracę Społeczną
dla Krakowa, Złotym Krzyżem Małopolski. Nasze Towarzystwo uhonorowało go Złotą Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużonego w pracy PTTK wśród młodzieży , tytułami Zasłużonego  Przewodnika i Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. W 1993 r. XIII Walny Zjazd PTTK nadał mu tytuł Członka Honorowego PTTK. Był także Członkiem Honorowym Oddziału Krakowskiego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, szlachetny i prawy człowiek, niestrudzony krzewiciel  wiedzy o ojczystym kraju, niezapomniany Kolega i Przyjaciel.

Cześć Jego pamięci!

Opracował Zbigniew Kresek

ZLOT NA HALI KRUPOWEJ ODWOŁANY

Informujemy, że tegoroczne 66. Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej na Hali Krupowej zostało odwołane.

Kolejny Zlot jest planowany na 3 października 2021 r.   

PILNE

Informujemy, że Biuro Oddziału oraz BORT są już otwarte.

Wznowiliśmy zapisy na wycieczki wyjazdowe!

Obsługa klientów odbywa się pojedynczo z zachowaniem zaleceń rządowych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Obowiązkowe własne maseczki i rękawiczki!

ZAPRASZAMY DO KRAKOWA

Zachęcamy do obejrzenia kilku filmów o naszym mieście, udostępnionych przez Urząd Miasta Krakowa, które znajdują się w zakładce „Oferta przyjazdowa”.
Mamy nadzieję, że następnie skonfrontujecie Państwo swoje wrażenia z pięknem Krakowa już u nas na miejscu.

Do zobaczenia!!!

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Informujemy członków naszego Oddziału o wysokości składek członkowskich w 2020 r.

  • 65,00 zł  składka normalna
  • 40,00 zł  składka ulgowa
  • 30,00 zł  składka ulgowa młodzieżowa za okres 01.01.-31.12.2020.
  • 15,00 zł  składka ulgowa młodzieżowa za okres 01.09.-31.12.2020.

Wysokość wpisowego:

  • 20 zł – osoby opłacające składkę normalną
  • 10 zł – osoby opłacające składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w następnym pkt
  •   8 zł – dzieci i młodzież do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie

JUBILEUSZ 100 LECIA ODDZIAŁU

W 2019 roku nasz Oddział obchodził 100. rocznicę powstania. Z tej okazji w gościnnych progach restauracji Avangarda przy ul. Zyblikiewicza 1 w sobotę 26 października odbyły się obchody tego wspaniałego Jubileuszu. Przy wejściu goście otrzymywali pamiątkową odznakę jubileuszową oraz mieli możliwość wpisu do Księgi Pamiątkowej. Na uroczystość przybyli dostojni goście: wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, wiceprezydent Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, przewodniczący Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa i przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto Tomasz Daros, wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, prezes Zarządu Głównego PTTK Kol. Jerzy Kapłon, Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Elżbieta Kantor, reprezentująca Muzeum Krakowa Anna Jodłowiec-Dziedzic, twórca Muzeum Młodej Polski w Rydlówce i wieloletni Dyrektor Collegium Maius prof. Stanisław Waltoś, Prezes Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich Elżbieta Kusina. Przybyli też przedstawiciele Oddziałów PTTK z Małopolski oraz z Dąbrowy Górniczej i Tarnowskich Gór z sąsiedniego województwa śląskiego, Członkowie Honorowi PTTK i Oddziału, prezesi kół, klubów i komisji oddziałowych.
Punktualnie o godz. 12,00 w Sali Balowej restauracji imprezę rozpoczął Hejnał Mariacki wykonywany przez strażaka. Następnie wiceprezes Zarządu Oddziału Kamil Barwacz powitał zebranych gości a z kolei prezes Janusz Worotniak przedstawił skrótowo genezę powstania Oddziału i jego dzieje. Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie zasłużonym działaczom odznaczeń i wyróżnień.
Złotymi Krzyżami Małopolski przyznanymi przez Marszałka Województwa uhonorowani zostali: Zbigniew Kresek, Krzysztof  Pucek, Zbigniew Twaróg
i Wiesław Wójcik a Srebrne Krzyże otrzymali Anna Stalmach, Marian Garus, Krzysztof  Hubicki, Jerzy Kapłon, Janusz Konieczniak, ks. Maciej Ostrowski, Stefan Palusiński oraz Kazimierz Synowski. Dekoracji dokonał wicemarszałek Tomasz Urynowicz wręczając też przyznany Oddziałowi Medal „Polonia Minor”
i w krótkich słowach doceniając dokonania Oddziału.
Odznakę „Honoris Gratia” przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego otrzymał Krzysztof  Hubicki a wręczenia dokonał Prezydent Bogusław Kośmider odnosząc się do historii Oddziału i jego działalności na rzecz miasta.
Medal z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przyznany Januszowi Worotniakowi przez ZG PTTK wręczył Prezes Jerzy Kapłon. Ceremonię dekoracji zakończyło wręczenie wyróżnień nadanych przez ZG PTTK i Zarząd Oddział. Miłym akcentem był występ wokalny, który zaprezentowała Justyna Eska-Mikołajewska wykonując piosenkę Zdumienie napisaną przez Ks. Karola Wojtyłę.
Następnie swój referat „O naturze ludzkiego wędrowania” przedstawił prof. Janusz Zdebski, Członek Honorowy Oddziału.
Odczytane zostały listy gratulacyjne skierowane przez Kancelarię Prezydenta Andrzeja Dudy i Kardynała Stanisława Dziwisza a część oficjalną zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, kierujących do Oddziału i jego członków najlepsze życzenia z okazji pięknego Jubileuszu. Kolejny występ wokalistki,
w którym zaprezentowała szlagiery z ostatnich 100 lat, zakończył część oficjalną uroczystości.
Wielki aplauz zgromadzonych wywołało wwiezienie okazałego tortu z płonącymi ogniami sztucznymi a uczestnicy uroczystości głośno odśpiewali „Sto lat”. Następnie wszyscy przeszli do restauracji, aby wznieść toast za następne stulecia Oddziału, skosztować  jubileuszowego tortu i wzmocnić się poczęstunkiem. Przy lampce wina długo jeszcze trwały rozmowy uczestników spotkania, przyjaciół z dawnych lat, dla których uroczystość niekiedy była okazją do spotkań
po wielu latach.

Podajemy link do filmu z Jubileuszu: https://youtu.be/d7PorXpuEXw

157 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W sobotę 25 stycznia w Ojcowie odbyły się obchody 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, których współorganizatorem tradycyjnie jest nasz Oddział.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kaplicy „Na wodzie” a następnie poczty sztandarowe współorganizatorów oraz licznie zgromadzeni uczestnicy sformowali orszak, który przemaszerował do centrum dawnego parku zdrojowego.
Obok budynku „Pod Łokietkiem” przy tablicy upamiętniającej Powstanie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów i zapalono znicze oraz odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat w interesującym wystąpieniu przedstawił działania powstańcze w rejonie Ojcowa.
Następnie uczestnicy udali się do wnętrza budynku, będącego aktualnie siedzibą muzeum OPN, by wysłuchać pełnej pasji gawędy kustosza zamku w Pieskowej Skale Olgierda Mikołajskiego o powstańczych epizodach.
Na zakończenie obchodów nieopodal muzeum zapłonęło ognisko powstańcze i rozległy się patriotyczne pieśni.
Słoneczna pogoda, malowicze skały, odrestaurowane mury zamku i potok Prądnik stworzyły piękną scenerię imprezy.

Do zobaczenie za rok!

AKCJA „PRZEWODNICY PTTK DZIECIOM”

Tegoroczna społeczna Akcja „Przewodnicy PTTK Dzieciom” odbyła się w sobotę 15 lutego br. Została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika i przebiegała pod hasłem „Szlakami św. Jana Pawła II w Małopolsce”.
Koło Przewodników Miejskich nr 31 im. Ambrożego Grabowskiego zorganizowało tę Akcję już po raz 13. Corocznie jest ona kierowana do członków kół szkolnych PTTK oraz do placówek opieruńczych, świetlic środowiskowych, domów dziecka itp.
W Akcji wzięło udział ok. 80 dzieci, które wędrowały po Krakowie poznając miejsca związane z naszym papieżem.
Ważną okolicznością Akcji był fakt, iż Karol Wojtyła w 1946 r. został członkiem Oddziału Krakowskiego PTTK a w 2005 r. został wybrany na jego patrona.
Uczestnicy Akcji wędrowali po dwóch trasach:
1) trasa wiodąca od Kościoła św. Floriana, poprzez Rynek Główny, Kościół Mariacki, Collegium Maius, Pałac Krakowskich Biskupów do Kościoła Franciszkanów,
2) trasa po Sanktuarium św. Jana Pawła II w Borku Fałęckim.
Po oprowadzeniu po obu trasach uczestnicy Akcji spotkali się na uroczystym zakończeniu w gościnnych progach klasztoru O.O. Kapucynów przy ul. Loretańskiej.
Zakończenie zorganizowano wspólnie z Klubem Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. W.Krygowskiego. Uroczystość uświetnił występ Chóru Rodzinnego przy Sanktuarium św. Jana Pawła II. Chór wykonał 6 piosenek a występ zakończyła popularna „Barka” śpiewana wspólnie z widownią. Następnie uczestnicy otrzymali drożdżówki, paczki ze słodyczami oraz pamiątki.
W Akcji brali udział następujący przewodnicy z naszego Koła: Violetta Kołacz, Teresa Koszewska-Hil, Krystyna Mika, Anna Mikołajewska, Joanna Szlezynger, Emil Bajorek, Grzegorz Ciemała, Jerzy Weżgowiec, Leszek Witkowski oraz Janusz Worotniak – szef Akcji.
Całość Akcji była dokumentowana a obsługę fotograficzną i filmową zapewnił Janusz Zbigniew Mikołajewski – artysta fotografik RP.
Ładna pogoda dodatkowo sprzyjała wędrówkom po mieście i lepszemu poznawaniu naszego Grodu.
Żegnając się z nami uczestnicy Akcji już umawiali się z nami na przyszły rok.

BILETY DO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA

Już teraz można u nas zamówić tańsze bilety do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze – zobacz szczegóły.