12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakow.pttk.pl

ROZPOCZĘCIE KURSU PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH

Informujemy, że rozpoczęcie Kursu Przewodników Miejskich nastąpi we wtorek 6 listopada 2018 r.
Inauguracyjny wykład z „Historii sztuki” rozpocznie się o godz. 17,00 w siedzibie Oddziału.

Są jeszcze wolne miejsca!

Z A P R A S Z A M Y

RAJD NIEPODLEGŁOŚCI „MIĘDZY DWOMA KOPCAMI”

Oddział Krakowski PTTK wspólnie z Oddziałem Krakowskim Instytutu Pamięci Narodowej organizuje w dniu 5 października 2018 r. Rajd Niepodległości „Między Dwoma Kopcami”. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Krakowa a Honorowy Patronat nad Rajdem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży szkolnej z Krakowa i okolic i ma na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski oraz przekazanie uczestnikom historii i teraźniejszości dwóch krakowskich Kopców – Kościuszki oraz Piłsudskiego – które głęboko zapadły w świadomość wielu pokoleń Polaków do dziś stanowiąc symbole polskości i Niepodległości.

Przekazanie w dostępny i interesujący sposób zagadnień historycznych ma znaczący wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia a przejście szlakami Lasku Wolskiego to próba zaszczepienia wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach turystycznych. Praktyka organizowanych przez nas imprez dla młodzieży pokazuje żywe zainteresowanie uczestników turystyką i rekreacją w połączeniu z edukacją historyczną i krajoznawczą.

PROPOZYCJE WYCIECZEK WYJAZDOWYCH NA 2018 R.

10.11. „Śladami I Brygady”:
Kraków – Michałowice – Słomniki – Miechów – Jędrzejów – Chęciny (zamek) – Kielce (pomnik Czwórki Legionowej)- Kraków
Nr W-61/18 Cena: 100 zł (95 zł)
Sugerowana kwota na wstępy, lokalnych przewodników, itp.: 12 zł

INFORMACJE
1) Cena wycieczki (od osoby) zawiera: opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KLiNNW, transport autokarem lub busem turystycznym, podatek VAT-marża.
W przypadku wycieczek wielodniowych – dodatkowo noclegi i wyżywienie (śniadania, obiadokolacje).
Cena nie uwzględnia kosztu biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obligatoryjnych przewodników lokalnych.
2) Członkowie PTTK mają prawo do 5% rabatu od podanych cen wycieczek (cena w nawiasie ze zniżką), za wyjątkiem opłat dodatkowych – TFG, bilety, itp. Podstawą jest opłacona składka.
3) Biuro zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania przewidzianych w programie obiektów, zmiany lub skrócenia trasy (jeśli nie będzie możliwości realizacji z przyczyn obiektywnych i niezależnych od biura).
4) W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń biuro zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki. Wycieczki realizowane będą przy minimum 30 osobach płacących.
5) Rezerwacja miejsca na wycieczce ma miejsce na podstawie wniesienia opłaty zaliczki w wysokości 30% ceny. Wpłaty można wnosić w siedzibie biura
przy ul. Zyblikiewicza 2B w Krakowie w dni robocze od godz.9.00-17.00 lub na konto bankowe :
nr 33 1160 2202 0000 0000 2756 0238 w Banku Millennium
6) Miejsce zbiórki : Kraków ul. Kopernika – zatoczka dla autokarów przy hotelu Wyspiański. Zbiórka o godz. 6.45 ; wyjazd o godz. 7.00. Powrót ok. godz.20.00,
w przypadku wycieczek przedłużonych ok. 22.00-23.00 ; kilkudniowych – zgodnie z informacją w programie.
7) Litery KG przy dacie oznaczają, że wycieczkę zaplanowało Koło Grodzkie tylko dla swoich członków i ono prowadzi zapisy.
8) Umowa i warunki uczestnictwa dostępne są w siedzibie biura lub na stronie www.krakow.pttk.pl/biuro-turystyczne

Z A P R A S Z A M Y !!!

BILETY DO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA

Już teraz można u nas zamówić tańsze bilety do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze – zobacz szczegóły.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Przypominamy wszystkim członkom naszego Oddziału o konieczności opłacenia do końca marca br składek członkowskich za 2018 r. Składka normalna 55 zł, ulgowa 30 zł, ulgowa młodzieżowa 25 zł.