12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakow.pttk.pl

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b
31-029 Kraków
tel.:+48 12 422 20 94, +48 606 728 825
e-mail: jworotniak@wp.pl

Przewodniczący: Janusz Worotniak

Skład Komisji Kół na kadencję 2017 – 2021

 • Przewodniczący – Janusz Worotniak
 • Wiceprzewodnicząca – Elżbieta Zając
 • Członkowie:
  • Janusz Bodzęta
  • Edward Koszyk
  • Anna Nosek
  • Jan Romowicz
  • Artur Wójcik

Terminarz zebrań Komisji w 2018 r.; 21 maja, 17 września, 19 listopada oraz 10 grudnia (Opłatek)


KONKURS  FOTOGRAFICZNY

Rozstrzygnięty został Konkurs Fotograficzny „Wakacyjne wspomnienia”
Laureatami zostali:

I miejsce – Paweł Rabiega – Koło nr 9 przy XLII LO  Zdjęcie: Cyklady – Grecja

II miejsce – Alina Sikora – Koło Grodzkie nr 36  Zdjęcie: Pod Rysami – Słowacja


                 – Agnieszka Bodzęta  – Koło Krzeszowiacy nr 52  Zdjęcie: Krzywy las koło Szczecina

III miejsce  – Daria Powierża – Koło nr 4 przy SP w Szczytnikach  Zdjęcie:  Dąbki – Bałtyk


                   – Joanna Chrostek – Koło Przewodników Miejskich nr 31  Zdjęcie: Jezioro Czchowskie


                   – Adam Pejko – Koło Krzeszowiacy nr 52  Zdjęcie: Dolina Racławki

Na tegoroczny Konkurs zgłoszono zdjęcia wykonane przez 32 autorów z 12 kół naszego Oddziału. Najwięcej prac nadesłano z Kół nr 9 oraz  52 –  po 8 fotografii. Przeważały zdjęcia wykonane w kraju ale sporo zostało zrobionych podczas wojaży zagranicznych: we  Włoszech, Chorwacji, Francji, Albanii, Rumunii, Egipcie, USA, Grecji i Holandii. Spośród zdjęć krajowych największym zainteresowaniem autorów cieszyły się Tatry oraz Karkonosze, następnie Bałtyk, ale uwieczniano również ciekawe okazy przyrody jak motyle czy też drzewa. Tematyka zdjęć wykonanych zagranicą najczęściej skupiała się na górach, morzu i zabytkach. 

Wszystkim uczestnikom Konkursu składamy gratulacje


PODSUMOWANIE  DZIAŁALNOŚCI  KÓŁ  ODDZIAŁU  KRAKOWSKIEGO  PTTK  ZA  ROK  2017

Komisja Kół corocznym zwyczajem dokonała podsumowania działalności kół  zrzeszonych w naszym Oddziale, jednak w tym roku postanowiono dokonać zmianmw systemie oceny. Powodem była od lat mała ilość sprawozdań składanych w poprzednich latach przez koła, wahająca się w granicach 50-60 %. Naturalnie nie mogło to stanowić rzetelnej podstawy do oceny i w związku z tym postanowiono nie rozsyłać arkuszy sprawozdawczych i ograniczyć się jedynie do sprawdzenia wpłat za składki członkowskie wykazanych na listach imiennych w kasie Oddziału. Według stanu na 31.12.2017. w naszym Oddziale mamy łącznie 31 kół oraz tzw Koło Środowiskowe, które nie jest kołem w sensie organizacyjnym. Znajdują się w nim osoby, które opłacają składkę w naszym Oddziale, ale z różnych przyczyn nie należą do żadnego koła. Tam nie ma wybranych władz, osoby te właściwie wzajemnie się nie znają, nie było też nigdy składanego sprawozdania. W ubiegłym roku nie rozwiązano żadnego koła a powstały 2 nowe: nr 6 przy firmie Ericsson Sp. z o.o.oraz nr 7 „Włóczykije” przy Szkole Podstawowej nr 62 im. kmdr. por. F. Dąbrowskiego. Niedawno dotarła do nas smutna wieść o śmierci założyciela Koła nr 6 i jego pierwszego Prezesa Kol. Wiesława Chmielnickiego. Ponad 25 osób opłaciło składkę bezpośrednio w kasie Oddziału i te osoby są ujęte w sprawozdaniu jako tzw „Koło  Środowiskowe”. Tworzą je osoby, które z rozmaitych przyczyn nie należą do żadnego koła a chcą być członkami PTTK. Pełne zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK przedstawiono w tabeli nr 1. Tabela  nr  1

Lp Treść Lata sprawozdawcze
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ilość kół 42 32 31 31 29 29 29 29 30 31
2 Ilość członków w kołach 1122 1319 1320 1472 1601 1465 1549 1711 1323 1362

Analizując zaprezentowane dane widać, że liczba członków opłacających składki była od dwóch lat na podobnym, w miarę stabilnym poziomie ponad 1300 osób. Wyższa ilość osób w latach poprzednich wynikała z faktu, że koła w swoich sprawozdaniach wykazywały też osoby, którzy nie opłacały terminowo składek członkowskich. Problemem nadal pozostaje dyscyplina opłacania składek. Znaczna ilość składek opłacana jest dopiero pod koniec roku lub przed wakacjami zamiast na początku.Wiele osób nadal mylnie uważa ten proceder za właściwy i niestety dotyczy to czasem długoletnich działaczy PTTK. Praktyka taka zaciemnia obraz, ale taki „folklor” trwa od wielu lat.

Tabela  nr  2 – Wykaz kół

Lp Koło Ilość członków
1 2 3
1 1 – PIELGRZYM 73
2 2 – przy SP w Kościelcu 14
3 3 – (powstało z Koła Środowiskowego) 157
4 4 – przy SP w Szczytnikach 30
5 5 – przy SP nr 138 4
6 6 – przy Ericsson Sp. z o.o. 16
7 7 – przy SP nr 62 65
8 8 – SOSW dla Dzieci Niewidomych 38
9 9 – przy II Gimnazjum 4
10 10 – PODRÓŻNIK przy SP7 16
11 19 – przy KPBP KRAKBUD 13
12 22 – przy SP nr 53 37
13 23 – przy Urzędzie Miasta i Gminy  Kazimierza Wlk 29
14 24 – Koło Tatrzańskie 14
15 27 – Koło Miejskie w Skawinie 161
16 28 – przy SP nr 133 22
17 30 – przy BP Sebastian w Kazimierzy Wielkiej 4
18 31 – Koło Przewodników Miejskich 30
19 36 – Koło Grodzkie 372
20 45 – TELPOD 42
21 52 – KRZESZOWIACY 34
22 59 – SENIOR 3
23 71 – ŁĄCZNOŚĆ 13
24 87 – WATRA przy Polskim Związku Głuchych 34
25 102 – WĘDROWIEC 32
26 116 – Koło im. Marcinkowskiego 17
27 139 – Koło Rodzinne 3
28 230 – przy Krak. Klubie Kajakowym 46
29 233 – SMOKI – Garn.Krak.Policji 6
30 263 – Koło Rodzinne SPÓLNOTA 1
31 270 – Okr.Przeds.Geod.–Kartogr. 7
32 Koło Środowiskowe – bez numeru 25
  RAZEM 1362

Niepełne dane, jakie otrzymywano z kół nie dawały pełnego obrazu działalności programowej z uwagi na znaczną ilość kół, które nie składały sprawozdań. W ubiegłym roku zorganizowano dla członków Oddziału Konkurs Fotograficzny „Wakacyjne wspomnienia”, w którym wzięli udział członkowie co prawda tylko 3 kół, ale frekwencja dopisała. Wyniki prezentowano na stronie internetowej Oddziału. Również w tym roku organizujemy taki sam konkurs Fotograficzny, w którym oceniane będą zdjęcia wykonane podczas tegorocznego lata. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich członków naszego Oddziału. Każdy z uczestników może przedstawić 1 zdjęcie, które należy wysłać mailem na adres jworotniak@wp.pl w terminie do 10 września br. W mailu należy podać imię i nazwisko autora, nr koła macierzystego oraz miejsce wykonania zdjęcia. Ocena zdjęć konkursowych zostanie dokonana 17 września. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie naszego Oddziału. Należy też podkreślić, że zebrania naszej Komisji są forum prezentacji dorobku poszczególnych jednostek oraz wymiany poglądów na temat ważnych problemów dotyczących ich działalności. Dotychczas przedstawiciele kół niezwykle rzadko pojawiają się na naszych zebraniach. W tym miejscu należy jeszcze przypomnieć, że na stronie internetowej naszego Oddziału każde koło ma do dyspozycji zakładkę, w której może zamieszczać różnego rodzaju informacje o swojej działalności. Materiały do publikacji należy przekazywać w formie elektronicznej do biura Oddziału. Dotychczas tylko kilka kół korzysta z tej formy prezentacji. Na zakończenie składamy podziękowania wszystkim kołom za turystyczne dokonania w 2017 r. Życzymy jednocześnie wszystkim członkom Oddziału wielu nowych osiągnięć w poznawaniu naszego kraju.