12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakow.pttk.pl

Kontakt:
ul. Zyblikiewicza 2b
tel.:+48 12 422 20 94
e-mail: biuro@krakow.pttk.pl

Przewodniczący: Marian GARUS

Skład Komisji Turystyki Górskiej Oddziału od czerwca 2018:

 • Przewodniczący – Marian GARUS
 • Z-ca d/s programowych – Wiktor GRZYBOWSKI
 • Z-ca d/s Organizacyjnych – Edward KOSZYK
 • Sekretarz komisji – Andrzej KUSIAK
 • Członkowie: Mariola DZIEKTARZ, Barbara KIC, Jerzy SŁABY i Ewa SZCZUREK
Działalność komisji:

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK powstała w roku 1955 na mocy Uchwały Zarządu Oddziału. Pierwszym przewodniczącym komisji był kol. Stanisław Mindler. Komisja przez cały okres działalności zajmuje się propagowaniem turystyki górskiej i Górskiej Odznaki Turystycznej wśród członków Oddziału Krakowskiego PTTK, krakowskich turystów i młodzieży krakowskich szkół. Komisja czyni to poprzez organizacje imprez turystyki kwalifikowanej jak rajdy, zloty czy jesienne narady aktywu górskiego. Komisja jest od 52 lat organizatorem, odbywającego sie zawsze w pierwsza niedzielę października Jesiennego Zlotu Turystów Górskich na Hali Krupowej w Pasmie Policy. Nieprzerwanie, od 40 lat Komisja organizuje coroczny „Rajd na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich” mający na celu poznanie Beskidów Zachodnich i ich Pogórzy. Etapy rajdu co rok usytuowane są na innych, mniej lub bardziej znanych szczytach beskidzkich, zapewniając uczestnikom dogłębne poznanie wszystkich zakątków Beskidów. Taka formuła Rajdu sprzyja także zdobywaniu przez uczestników kolejnych stopni GOT. Od 1969 roku I etap „Rajdu na raty” był zarazem imprezą pod nazwa „Wiosna 19….”otwierająca sezon turystyki górskiej w Oddziałe Krakowskim PTTK a od roku 2003 stał się imprezą otwierająca sezon turystyczny w Małopolsce i odbywa się pod protektoratem i z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego. Od tego też 2003 roku imprezę otwarcia sezonu organizujemy wspólnie z Komisjami Turystyki Górskiej: Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu i Oddziału PTTK „Ziemia Tarnowska” w Tarnowie.
W minionych latach Komisja Turystyki Górskiej organizowała szereg cyklicznych imprez propagujących turystykę górska oraz tradycję, historie,współczesność i piękno naszego kraju.

 1.  W latach 1970-87 „Rajd Szlakami Walk i Męczeństwa” w m. Wysoka k/Jordanowa
 2. W latach 1975-91 cykl imprez „Góry w historii i współczesności”
 3. W latach 1967-90 „Rajd na azymut”
 4. W latach 1973-77 „Leśne biwaki”
 5. W latach 1984-88 „cykl wycieczek szkoleniowych „3 dni w górach”

Kalendarz imprez na rok 2019

 1. 28.04.2019 Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej w Małopolsce „Wiosna 2019” pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Hala Łabowska
  1061m npm
  – Beskid Sadecki (główny organizator – Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie ) i zarazem I etap i rozpoczęcie
  53-go „Rajdu na raty” Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK pod hasłem – „Głównym Szlakiem Beskidzkim w 100-lecie powstania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”.
 2. 12.05.2019 – II etap Rajdu – Mędralowa 1169 m npm – Beskid Zywiecki.
 3. 26.05.2019 – III etap Rajdu – Lubań 1211m npm – Gorce.
 4. 09.06.2019 – IV etap Rajdu – Kiczora 1282m npm +zwiedzanie Ośrodka Edukacyjnego GPN w dawnej Metysówce na Hali Długiej – Gorce
 5. 30.06.2019 – V etap Rajdu – Judaszka (Przełęcz Malinowe) 845m npm – Beskid Żywiecki ( Pasmo Policy )
 6. 08.09.2019 – VI etap Rajdu – Dzwonkówka 982m npm – Beskid Sadecki.
 7. 22.09.2019 – VII etap – zakończenie „53 Rajdu na raty” – Stare Wierchy ok. 980 m npm – Gorce.
 8. 06.10.2019 – 65 Jubileuszowy Jesienny Zlot Turystów górskich „Hala Krupowa 2019” Hala Krupowa ok. 1152m npm Beskid Żywiecki

REGULAMIN PAMIĄTKOWEJ ODZNAKI KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZG PTTK „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”

1. Pamiątkowa odznaka „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona i jest nadawana przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.
2. Celem odznaki jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
3. Odznaka nie posiada stopni.
4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
5. Zachęca się turystów górskich do odwiedzenia w 2018 roku miejsc związanych z walkami o niepodległość w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 położonych w Karpatach, np. Przełęcz nad Chyszówkami (Marszałka E. Rydza-Śmigłego) w Beskidzie Wyspowym, Łowczówek na Pogórzu Rożnowskim, w okolicach Limanowej i Gorlic, Przełęcz Legionów (Wielkie Rogodze) w Gorganach itp.
6. Dystrybutorem odznaki jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6; tel. 12 422 28 40, wew.10).
7. Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo nadania odznaki, z pominięciem postanowienia zapisanego w pkt 4 niniejszego regulaminu, na podstawie odrębnych uchwał.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.
9. Niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK nr 63/XIX/ 2017, wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

Odznaka jest do nabycia w naszym Oddziale w cenie 10 zł.

Regulamin dostępny również w wersji pdf pod poniższym linkiem:

Regulamin